Školení instruktorského týmu OMT group

V půlce dubna proběhlo v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí pravidelné dvoudenní školení našich instruktorů. Školení bylo zaměřeno na nové herní prvky a teambuildingové aktivity zařazené do portfolia produktů OMT group. Dále byli proškoleni nováčci, kteří rozšíří naše řady. 
 
Naši noví instruktoři se pod vedením zkušených a lety praxe ověřených senior-instruktorů důkladně seznámili s výběrem problemsolvingových a teambuildingových aktivit...
Školení instruktorského týmu OMT group
V půlce dubna proběhlo v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí pravidelné dvoudenní školení našich instruktorů. Školení bylo zaměřeno na nové herní prvky a teambuildingové aktivity zařazené do portfolia produktů OMT group. Dále byli proškoleni nováčci, kteří rozšíří naše řady. 
 
Naši noví instruktoři se pod vedením zkušených a lety praxe ověřených senior-instruktorů důkladně seznámili s výběrem problemsolvingových a teambuildingových aktivit. Stávající instruktoři se stejnou formou zdokonalili a prohloubili své znalosti v práci s týmy. 

Školení teambuildingových aktivit
Nové teambuildingové aktivity
Procvičení lanových aktivit

 
Školitelé kladli důraz na zdokonalování komunikačních forem a rozvoj zdravé motivace účastníků teambuildingových kurzů. Setkání dále posloužilo k osvojení firemní kultury, zlepšení týmové spolupráce, bližšímu seznámení našich instruktorů a rozvoji interpersonálních vazeb.
 
Dále byl kladen důraz na eliminaci potencionálních hrozeb při přípravě teambuildingových aktivit a zejména pak na bezpečnost při jejich samotné realizaci.

Na setkání s Vámi se těší důkladně proškolený a připravený tým OMT group!