CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • UMĚLI dobře argumentovat a vyjednávat a tak zlepšili své komunikační dovednosti?
 • ZNALI a uměli používat efektivní taktiky při vyjednávání a argumentaci?
 • PROSADILI svůj záměr u zákazníka, kolegy či nadřízeného v souladu s nastavenými cíli a firemní strategií?
Objednejte si kurz „ARGUMENTACE a VYJEDNÁVÁNÍ“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, že umění vedení vyjednávání a vhodné argumentace je základním prostředkem úspěchu při formování partnerských vztahů se zákazníky
 • orientovat se v argumentačních a vyjednávacích taktikách a postupech
 • znát fáze vyjednávacího procesu včetně procesu přípravy
 • sestavit klíčové argumenty využitelné v praxi
 • vhodně a efektivně použít potřebnou argumentační a vyjednávací strategii k prosazení svého záměru u zákazníka, zvládnout jeho námitky a přesvědčit ho

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří komunikují se zákazníky jak na úrovni specialistů, vedoucích týmů, středního či vyššího managementu
 • všichni, kteří si chtějí oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti vyjednávání s klienty

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem