CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • JASNĚ VYJADŘOVALI své myšlenky, pocity a formulovali, o co jim jde bez dominance a degradování druhých a tak zlepšili své komunikační dovednosti?
 • ROZŠÍŘILI si znalosti a dovednosti, které jim umožní překonat působení emocí a díky tomu tak vyjádřit své zájmy, potřeby či postoje a prosadit své názory u zákazníka, kolegy či nadřízeného?
 • POUŽÍVALI pozitiva asertivní komunikace k dosažení pracovních úkolů a podnikových cílů?
 
Objednejte si kurz „ASERTIVNÍ KOMUNIKACE“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, co je to asertivita
 • seznámit se s principy a zásadami asertivní komunikace  
 • pochopit motivy svého chování a chování druhých
 • identifikovat své bariéry v asertivní komunikaci a eliminovat je
 • znát techniky asertivní komunikace
 • umět vhodně a efektivně použít potřebný asertivní přístup a techniku k prosazení svého zájmu, potřeby, pocitu nebo názoru u kolegy, nadřízeného či zákazníka
 • zvládnout asertivní komunikaci nejen v problémové situaci v každodenním profesním životě
 • umět asertivně říci ne
 • jasně a přesvědčivě sdělovat své požadavky, potřeby a pocity druhým lidem

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří komunikují se zákazníky
 • všichni, kteří si chtějí oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti asertivní komunikace

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem

PROČ ASERTIVNÍ KOMUNIKACE?

Zaměstnanci žijí v sítích mezilidských vztahů. Často stojí před otázkou, jak jednat, aby s lidmi ani nemanipulovali  a ani zbytečně neustupovali. Všichni si občas uvědomujeme rozpor mezi tím, co jsme řekli a udělali a tím, co ve skutečnosti prožíváme. Někdy nás i pronásleduje pocit viny, že svůj požadavek či myšlenku jsme prosazovali příliš tvrdě až bezohledně.
Jindy zase zažíváme pocit vlastní neschopnosti, úzkosti, nebo toho, že jsme byli zbytečně pasivní a rychle jsme ustoupili či nezahájili vlastní názor či chování.  

Jednou z cest ke vzájemné otevřené komunikaci na pracovišti je vhodně použité asertivní chování.