CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • VHODNĚ VYSTUPOVALI A PREZENTOVALI SE ve světě businessu?
 • ZNALI A UMĚLI POUŽÍVAT pravidla business etikety jako svůj životní styl a byli tak ohleduplní, empatičtí?
 • SVÝM CHOVÁNÍM A VYSTUPOVÁNÍM otvírali dveře při jednání se zákazníky či partnery a tak dosáhli stanoveného cíle a výsledků, ale také profesního úspěchu?
Objednejte si kurz „BUSINESS ETIKETA“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit pojmy „etiketa“, která určuje naše chování v konkrétních situacích vedoucích k porozumění a citlivému přístupu k ostatním a „etika“, která naplňuje poslání etiky
 • uvědomit si, že správné použití etikety otvírá dveře nejen při prvním kontaktu s lidmi, ve společenském kontaktu, ale také při obchodním jednání
 • vysvětlit vhodné použití etikety v konkrétních situacích v oblasti komunikace, prezentace, oblečení, stolování, rétorika, prezentace firmy a sama sebe, ve kterých se ocitají vaši zaměstnanci ve svém pracovním zařazení, kdy přichází do kontaktu se zákazníky či dalšími osobami, jež mohou ovlivnit úspěch firmy
 • umět použít pravidla etikety v různých pracovních a společenských situacích a tak dosáhnout profesního a osobního úspěchu
 • získat jistotu a sebevědomí ve společenském styku 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky jak na úrovni specialistů, vedoucích týmů, středního či vyššího managementu
 • všichni, kteří si potřebují oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti business etikety

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem