CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • JASNĚ A EFEKTIVNĚ VYJADŘOVALI své myšlenky, pocity a formulovali, o co jim jde?
 • DOSÁHLI svého cíle bez plýtvání času a energie? 
 • ZLEPŠILI úroveň komunikace s kolegy či zákazníky, ale také mezilidské vztahy na pracovišti a snížili počty nedorozumění?
   
   
   
  Objednejte si kurz „EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, co je to efektivní komunikační proces
 • seznámit se s principy a zásadami verbální a neverbální komunikace a efektivního předávání informací
 • uvědomit si a identifikovat své bariéry v komunikaci a eliminovat je
  pochopit motivy svého chování a chování druhých
 • vhodně a efektivně použít principy a techniky efektivní komunikace a přizpůsobit je situaci a druhé straně
 • úspěšně jednat s kolegy, nadřízenými, zákazníky a tak získat lidi pro spolupráci

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří komunikují s druhými lidmi
 • všichni, kteří chtějí být úspěšní a efektivní v komunikačním procesu

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem