Téměř osudová otázka většiny personalistů nejen v těchto dnech a měsících. Stabilita a ekonomický růst ukazují, že to zůstane otázkou i pro další roky.Jak získat a udržet klíčové zaměstnance?
 
Cest a řešení je jistě více. Vžijme se nyní do stávajícího nebo potenciálního zaměstnance. Jedním ze silných prvků při rozhodování, zda nastoupím do firmy respektive odejdu z ní, je atmosféra na pracovišti a v celé společnosti. Tedy jak se ke mně chovají moji kolegové a nadřízení. Rozumíme si při řešení problémů a jsme schopni spolu komunikovat? Chápeme se a hlavně chceme se pochopit? Přináší nám společné úsilí nejen perfektně odvedenou práci, ale také uspokojení, „že to funguje“?
V průběhu dvou vln ekonomické krize, které nás od roku 2009 „převálcovali“, se většina společností soustředila pouze na to „ jak přežít“ a více či méně rezignovala na rozvojové a stabilizační programy pro svoje zaměstnance.

NYNÍ JE ČAS VŠE VRÁTIT

 
Jedním z funkčních prvků pro budování pozitivních vztahů a atmosféry ve společnosti (a tedy i udržení stávajících a přilákání nových zaměstnanců) je určitě TEAMBUILDING. Nemluvíme tu o tom „jít s kolegy zapařit na bowling.“ To je sice fajn a mnohem lepší než NIC, ale jsou i další možnosti.
 
 
Co by Vám měl dobře připravený a zorganizovaný kurz přinést? 
- mnoho zážitků, které umožní účastníkům se lépe poznat, spolupracovat a lépe vzájemně komunikovat.
- navození přátelské atmosféry dopomůže se respektovat a tolerovat. 
- Že je to klišé? Nebo že je to málo? Je to naprostý základ!

TEAMBUILDING VÁM PŘINESE DVA SILNÉ EFEKTY

Jak získat a udržet klíčové zaměstnance?První je v oblasti fluktuace. Zcela klíčové je budovat a udržovat atmosféru, ve které zaměstnanci nehledají stále nové pracovní nabídky. Pro headhuntery se stanete nezajímavým cílem, neb z takových firem se prostě neodchází (anebo jen ti, o které nestojíte). 
Druhý je v efektivitě pracovních týmů a jejich dynamice. K čemu vám je perfektní odborník, který se neumí domluvit s jiným perfektním odborníkem, protože se navzájem nesnáší? Nač jsou všechna komunikační školení o struktuře informace, o přiměřenosti, obsahu, rozsahu informace? Nejsou vůbec k ničemu, pokud se TI LIDÉ, prostě a obyčejně nechtějí domluvit a dohodnout. Teprve když máte motivované týmy zaměstnanců, kteří chtějí a umí společně pracovat a zvládat konflikty, teprve pak jsou efektivní i prostředky vložené do všech ostatních tréninků.

JAK NA SPRÁVNÝ TEAMBUILDING?

Co je to tedy ten „opravdový“ teambuilding?  
Opravdový teambuilding je nejenom zážitkový a stmelující, ale také rozvíjející a edukativní. Zní to možná trochu odborně, ale… Neděste se, fakt to není nuda. Věříme v principy zážitkové pedagogiky, které nám umožní skloubit zážitkový a edukativní faktor.
Pojem zážitková pedagogika však není v ČR bohužel znám. Rákoskově - encyklopedická metodika našeho školství z přelomu 19. a 20. století o něčem takovém neslyšela ani ve století 21. Škoda, neb zážitek (a zvláště ten pozitivní) je určitě mnohem efektivnější než tři „koule“.

CO VÁS NA VAŠEM TEAMBUILDINGU ČEKÁ?

Nebojte, slaňovat se nebude.

Ještě před 13-15 roky byl teambuilding spojen výhradně s outdoorovými aktivitami. Dnešek je o poznání jiný. Venkovní aktivity neztratily na atraktivitě a efektivitě při budování týmů, ale známe mnoho jiných činností a modelů. 
Správný teambuildingový kurz je koncepčně vybudovanou strukturou her a modelových situací. Kurzy probíhají jak venku v přírodě, tak ve vnitřních prostorech za pomoci kreativní tvorby nebo sluchového prožívání. Zážitkový kurz může být pojat spojením „akčních“ situací s filantropickými aktivitami.
Výběr teambuildingových aktivit umožní účastníkům se lépe poznávat a budovat vzájemnou důvěru a pozitivní atmosféru. A to vše, vedeno odborným lektorem, který je schopen zvládat skupinu i v emočně vypjatých situací, směřuje ke stanovenému cíli. 
 
 
Zcela zásadní je, že veškeré zážitkové aktivity a činnosti (outdoorové i indoorové) jsou především prostředkem k dosažení cílů kurzu a ne cílem samotným. To by bylo opravdu málo. Agentur na realizace naleznete na internetu mnoho, těch opravdu dobrých je již znatelně méně!
 

 

Přeji vám skvělou atmosféru a mnoho nových a motivovaných spolupracovníků ve firmě. 

Mgr. Radek Tejc, MBA

jednatel společnosti OMT group