Vysvětlení, co se pod pojmem štíhlá výroba skrývá, nástroje, praktická cvičení, nalezení příkladů plýtvání ve výrobě, analýza výroby s cílem na poukázání na konkrétní možnost implementace.