CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • UMĚLI srozumitelně a poutavě vyjádřit svou myšlenku a tak prezentovat váš produkt, službu či myšlenku?
 • ZAUJALI své publikum a vyvolali u něj zájem a potřebu si prezentaci vyslechnout až do konce?
 • ZVÝŠILI kvalitu a profesionální úroveň v oblasti prezentačních dovedností?
 
Objednejte si kurz „PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • pochopit principy a zásady úspěšné prezentace
 • umět identifikovat účel a cíl prezentace a logicky strukturovat prezentaci
 • umět přizpůsobit prezentaci typu a potřebám posluchačů
 • zlepšit mluvený projev za využití hlasu i řeči těla
 • získat a udržet pozornost posluchačů, zvládat reakce a dotazy posluchačů
 • cíleně pozitivně ovlivnit publikum
 • použít vhodnou techniku a pomůcky při prezentaci
 • umět pracovat s emocemi, zvládat trému a odbourat bariéry bránící k efektivní prezentaci
 • psychicky zvládnout vystupování a prezentaci svých myšlenek

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří potřebují efektivně prezentovat a získat si publikum

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem