Příklady dlouhodobých projektů

ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.

ČKD Nové energo| HR developmentProjekt vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců firmy a jejích partnerů.

ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.

ČKD Nové energo| HR developmentProjekt vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců firmy a jejích partnerů.

Dvouletý projekt zaměřený na přípravu manažerů všech stupňů pro každodenní praxi pokrývá oblast pracovního práva, ekonomických znalostí a dovedností, oblast firemních financí, obchodní a marketingové aktivity ve firmě, komunikační dovednosti, zvládání změn, prezentační dovednosti a role manažera. V rámci projektu proběhla detailní analýza rozvojových potřeb. V současné době projekt stále probíhá a to s důrazem na průběžné hodnocení efektivity a sledování implementace poznatků účastníky do praxe. Program manažerských dovedností je provázán s akreditací MŠMT. Projekt má více než 140 školících dní.

Cíl: systematický rozvoj manažerských dovedností, zvýšení efektivity a produktivity

Výstup: zvýšení kvality práce, vyšší spokojenost vedoucích i vedených zaměstnanců