Příklady dlouhodobých projektů

COCA COLA

Coca cola | Dlouhodobý projekt HR development, OMT s.r.o.

Trénink komunikačních dovedností rozvozových řidičů.

COCA COLA

Coca cola | Dlouhodobý projekt HR development, OMT s.r.o.

Trénink komunikačních dovedností rozvozových řidičů.

Cílem projektu bylo vzdělávání řidičů v oblasti profesionálního vystupování, proklientské komunikace, přístupů k různým typům klientů a řešení modelových situací se zákazníky. Celý trénink je založen na praktických modelových situacích z praxe řidičů, podávání zpětné vazby od lektora a videotréninku při nácviku nových dovedností. Účastníci si stanovují následné nové postupy, které aplikují do své každodenní činnosti. Pilotního programu se účastní 60 řidičů, v plánu je tento projekt aplikovat na celou logistickou síť značky Coca Cola.

Cíl: rozvoj komunikačních dovedností řidičů se zákazníky, podpora loajality řidičů.

Výstup: nové postupy při jednání se zákazníky, vytvoření zákaznické typologie.