Příklady dlouhodobých projektů

FEDERAL MOGUL

Federal Mogul | HR development, OMT s.r.o.

Realizace projektu „Vzdělávejte se“.

FEDERAL MOGUL

Federal Mogul | HR development, OMT s.r.o.

Realizace projektu „Vzdělávejte se“.

Projekt financovaný v rámci programu „Vzdělávejte se“ pro zaměstnavatele, kteří se ocitly v problémech v důsledku globální ekonomické krize. V rámci tohoto programu jsem realizovali školení pro různé cílové skupiny napříč spektrem – od dělnických pozic až po TOP management. Témata se vždy lišila dle specifických požadavků cílové skupiny a výstupem byl co nejkonkrétnější plán na změnu a implementaci nových znalostí a dovedností do praxe. Školili jsme např. krizový management, finanční řízení pro nefinanční manažery, metody trvalého zlepšování jak ve výrobních, tak administrativních procesech, ale také komunikační dovednosti při předávání směn pro dělníky. Celkem jsme proškolili na 470 zaměstnanců a to v období od počátku října 2009 do současnosti.

Cíl: zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců postižených globální ekonomickou krizí

Výstup:
vždy dle témat konkrétní akční plán změny a nově získaných návyků v rámci tréninku