Příklady dlouhodobých projektů

NUTRICIA DEVA

Nutricia Deva | Dlouhodobý projekt HR development, OMT s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností.

NUTRICIA DEVA

Nutricia Deva | Dlouhodobý projekt HR development, OMT s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností.

Projekt je rozdělen do několika klíčových oblastí jako jsou rozvoj manažerských dovedností v různých stupních řízení, time management, zvládání změny, rozvoj komunikačních dovedností ve výrobních odděleních, ale také individuální koučink. Projekt je financován z ESF a je rozdělen do několika etap. I zde je kladen důraz na každodenní využitelnost poznatků v praxi účastníků a při hodnocení efektivity sledujeme zejména změnu požadovaných návyků a dovedností v praxi účastníků a to zejména formou tzv. akčních plánů implementace nových dovedností.

Cíl: systematický rozvoj manažerské skupiny a skupiny manažerů v první linii v oblasti manažerských dovedností.

Výstup: sjednocení úrovně manažerských dovedností zaměstnanců a rozvoj klíčových kompetencí