Příklady dlouhodobých projektů

SEZNAM CZ

Seznam | Dlouhodobý projekt HR development, OMT s.r.o.

Kompletní zavedení systému hodnocení a rozvoj interního systému vzdělávání.

SEZNAM CZ

Seznam | Dlouhodobý projekt HR development, OMT s.r.o.

Kompletní zavedení systému hodnocení a rozvoj interního systému vzdělávání.

Naši konzultanti a trenéři se spolupodíleli na tvorbě nového systému hodnocení zaměstnanců napříč firmou a všemi regiony. Jednalo se zejména o přípravu TOP managementu na tuto rozsáhlou změnu, techniky její implementace a proškolení klíčových zaměstnanců včetně vývoje a implementace interního tréninku pro hodnocení zaměstnanců. Dále se podílíme na realizaci tréninků týmové spolupráce, vedení porad nejen strategických, ale i operativních a obchodních a podílíme se na rozvoji systému školení pro nové i stávající obchodníky. Dále naše společnost realizovala tréninkový program „Vedení porad“, který byl zacílen jednak na tvorbu metodologie interního tréninku, ale také na přímé školení členů TOP managementu včetně vstupních náslechů na poradách a navazujícího koučinku. Mimo tento projekt jsme se podíleli na přípravě a podání projektu v rámci programu „Školení je šance“.

Cíl: rozšíření portfolia interních tréninků a implementace nového systému hodnocení a odměňování zaměstnanců

Výstup: nové tréninky v nabídce personálního oddělení, kompletně implementovaný systém hodnocení a odměňování