CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • PŘEDCHÁZELI konfliktům se zákazníky, zaměstnanci či obchodními partnery?
 • ZLEPŠILI úroveň komunikace v zátěžových situacích a snížili počty konfliktů?
Objednejte si kurz „ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, co je to konflikt a jeho příčina
 • seznámit se s přístupy a styly řešení konfliktu
 • pochopit motivy svého chování a chování druhých
 • vhodně a efektivně použít principy a techniky řešení konfliktů
 • dosáhnout umění přizpůsobení komunikace stávající situaci a druhé straně
 • úspěšně jednat se zákazníky a tak je získat pro spolupráci

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří komunikují s druhými lidmi jak na úrovni specialistů, vedoucích týmů, středního či vyššího managementu
 • všichni, chtějí předcházet konfliktům a vypjatým situacím se zákazníky 
   

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem

PROČ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ?

Ze svého každodenního života víme, že v každé skupině či pracovním týmu dochází k menším či větším problémům. Je však důležité tyto situace hlavně včas řešit vhodnými způsoby. Určitě to naše jednání zlepší a tím dosáhneme i lepších pracovních výsledků a ocenění.