OFFICE TRAINING - AKTIVNÍ TEAMBUILDING

  • workshop zdravého životního stylu s diagnostikou a poradnou

  • speciálním tréninkem pro realizaci v kanceláři nebo automobilu

  • program veden lékařem

  • Místo konání: podle Vašeho výběru v závislosti na programu, možno i v sídle zadavatele či na hotelu

  • Počet osob: 1 - 100

Aktivní teambuilding - office training

Office training

Office training je speciálně sestavený trénink pro realizaci v kancelářích, autech se zaměřením na protažení a narovnání zatížených a namáhavých partií jako je bederní a krční páteř, hýždě apod. Trénink není nijak materiálně ani prostorově náročný a cílem tohoto bloku je Vás naučit, jak se správně protáhnout a zacvičit si i v průběhu náročného pracovního dne. Program je veden lékařem, který rovněž pomůže diagnostikovat a napravit případné problémy se zády apod.

Office traning lze doplnit o navazující aktivity z oblasti zdravého životního stylu jako např.

Diagnostika složení těla a zdravotních rizik

• základní diagnostické vyšetření pomocí speciálních vah a strukturovaného dotazníku
• interpretace profesionálním poradcem
• klient si odnáší informace o vlastní struktuře těla a o rizikových faktorech, na které by si měl dávat pozor
• vedeno profesionálním poradcem/trenérem

Výživové poradenství a pitný režim

• individuální výživová poradna navazující na předchozí diagnostiku
• výstupem je výživové doporučení s ohledem na osobní dispozice a osobnost
• vedeno lékařem

Office training - teambuilding
aktivní teambuilding
Office training - teambuilding pod vedením odborníků