CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • ZAUJALI vaše zákazníky při telefonním rozhovoru a tak měli zájem si poslechnout nabídku produktů vaší společnosti?
 • REPREZENTOVALI vaší společnost a dodržovali nastavené komunikační standardy?
 • ZVÝŠILI si úroveň komunikace s kolegy či zákazníky po telefonu a eliminovali počty nespokojených zákazníků?
 • ZVLÁDALI zátěžové situace v telefonické komunikaci? 
 
Objednejte si kurz „TELEFONICKÁ KOMUNIKACE“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

 
 • rozvoj znalostí a dovedností v oblasti efektivní telefonické komunikace

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří komunikují se zákazníky po telefonu
 • zejména operátoři call centra či zákaznické linky a obchodní reprezentanti společnosti

OBSAH

 • podstata práce „call centra“ ve společnosti
 • profil zaměstnance a jeho osobní předpoklady
 • struktura telefonního rozhovoru a jeho aplikace do praxe
 • verbální a neverbální komunikace (informační optimum, naslouchání, práce s hlasem a s tělem)
 • zvládání zátěžových situací v telefonním rozhovoru
 • techniky vyjednávání po telefonu
 • kladení otázek
 • emoce v telefonické komunikaci
 • telefonická komunikace s obtížným klientem
  zvládání námitek
 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem