CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • DOSAHOVALI maximálních výsledků v týmu a tak plnili pracovní úkoly a stanovené cíle společnosti?
 • POZNALI sami sebe a svojí roli v týmu?
 • ZLEPŠILI úroveň komunikace s kolegy či zákazníky, ale také mezilidské vztahy na pracovišti a snížili počty nedorozumění?
Objednejte si kurz „TÝMOVÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět psychosociálnímu učení ve skupině a pochopit, jaký je rozdíl mezi skupinou a týmem, proč některé procesy a pravidla fungují efektivně a jiné zase ne
 • poznat sám sebe a druhé
 • dokázat charakterizovat základní role v týmu
 • z praktické spolupráce s ostatními na úkolech si vyzkoušet principy týmové spolupráce a potvrdit si svou roli v týmu /M. Belbin/
 • naučit se předcházet krizím v týmu
 • znát principy a techniky rozhodování a vedení týmu
 • nalézt a odstranit bloky týmové práce a podpořit týmovou synergii
 • naučit se efektivně pracovat v týmu a tak dosahovat potřebné efektivity a výsledků

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří pracují v týmu a potřebují být efektivní a tak dosahovat pracovních úkolů a cílů společnosti

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací po emailu k dané problematice
 • získají osvědčení o absolvování
 • obdrží zpětnou vazbu o svých silných a slabých stránkách aneb kam se můžou dále posunout v oblasti týmové spolupráce

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem
 

PROČ TÝMOVÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE?

Organizace jsou tvořeny skupinami lidí, kteří v ní společně pracují. Jejich interakce tzn. vzájemné působení mezi lidmi napříč organizací, tvoří sítě kontaktů, nezbytné pro zvládání úkolů. Fungování v týmu je pro každého z nás často velmi úzkou součástí našeho života. Někdy se pro nás tým stává hnacím motorem dodávající energii a někdy nás naopak natolik vyčerpává, že si až nejsme jeho výhodami vůbec jisti. Důležitým aspektem týmu je jeho synergický efekt týmu, který při správném použití vede k maximálním výsledkům týmu a tak splnění pracovních úkolů, cílů managementu a cílů a vize celé organizace. 

O týmové komunikaci a spolupráci se hodně mluví, ale málo se v praxi efektivně praktikuje. Všichni o ní víme, ale často nevíme jak na to.