VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ POTŘEB KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Týmová práce na základě měření pracovního klimatu organizace

 Základní principy týmové spolupráce se nemění, podle nových poznatků však efektivita tréninku roste v případě, že obsahuje prvky organizačního klimatu, typické pro každou organizaci. Pilotní projekt bude pomáhat nalézt a odstranit bloky týmové práce a podpořit synergii.

 

Týmová práce na základě měření pracovního klimatu organizace

Týmová práce na základě měření pracovního klimatu organizace

 

Základní principy týmové spolupráce se nemění, podle nových poznatků však efektivita tréninku roste v případě, že obsahuje prvky organizačního klimatu, typické pro každou organizaci. Pilotní projekt bude pomáhat nalézt a odstranit bloky týmové práce a podpořit synergii.

Celý vzdělávací kurz je rozdělen do následujících modulů:

Outdoorový kurz týmové spolupráce

dvoudenní intenzivní vzdělávací modul, kterému předchází dotazníkové šetření – výzkum pracovního klimatu a test týmových rolí dle M. Belbina. Samotný kurz sestává z teoretických bloků, řady modelových situací a aktivit, zpětných vazeb a práce s výstupy dotazníkového šetření i Belbinova testu týmových rolí. Kurz je zaměřen silně prakticky a přináší nácviky situací, jejichž výstupy si mohou účastníci přenést do běžného pracovního procesu.

Distanční studium

součástí distančního studia je řada okruhů, souvisejících s tématy týmové práce, blokanty úspěšné spolupráce, konfliktními situacemi apod. Studium je orientováno převážně na aspekty, které může každý účastník kontrolovat individuálně.

Outdoorový follow-up kurz

jednodenní intenzivní modul, v rámci něhož účastníci projdou dvěma komplexními aktivitami, na nichž mají možnost uplatnit poznatky jak z počátečního kurzu týmové spolupráce, tak z distančního individuálního studia. Součástí je také výstup z follow-up testu, který tomuto modulu předchází v distanční podobě, a soubor doporučení pro budoucí práci.

Přístup do e-learningového kurzu zde: http://vyuka.omt.cz/