Efektivní komunikace s pomocí neurolingvistického programování

Trénink komunikačních dovedností vychází z moderních poznatků o fungování našeho mozku a zaměřuje se na příčiny automatického chování v komunikaci. Identifikace našich vlastních automatismů umožňuje kvalitativní posun komunikace do roviny, která je přínosem pro pracovní sféru i osobní život. 

 

Trénink komunikačních dovedností vychází z moderních poznatků o fungování našeho mozku a zaměřuje se na příčiny automatického chování v komunikaci. Identifikace našich vlastních automatismů umožňuje kvalitativní posun komunikace do roviny, která je přínosem pro pracovní sféru i osobní život.

Program dále vychází z poznatků neurolingvistického programování, které účastníkům přináší řadu užitečných technik a postupů v nejen oblasti komunikace, ale také v oblasti náhledu na nejčastěji řešené situace, se kterými se účastnici ve své praxi setkávají. Hlavním přínosem je schopnost nového pohledu, ke kterému jsou účastníci schopni vést také lidi ve svém okolí. Díky novému přístupu dochází k pozitivním změnám nejen u účastníků tréninku, ale také u jejich spolupracovníků.

Zmíněné poznatky a techniky mnohokrát prověřené a aplikované v praxi byly systematickým způsobem zapracovány do metodiky tréninku.

V průběhu kurzu se účastníci naučí postupy a metody, jak realizovat změny v komunikaci a jak nové postupy aplikovat. Důraz je kladen především na osvojení nových postupů a získání náhledu na vlastní mechanismy chování v komunikaci.

V prezenční části tréninku se účastníci zaměří na identifikaci komunikačního stylu a rozdíly vůči efektivnímu modelu komunikace. Důraz je kladen právě na porozumění vlastních zažitých postupů, na které navazuje trénink a nácvik nových způsobů komunikace tak, aby je účastníci dokázali aplikovat do praxe a efektivně využívat.

Důraz bude kladen na pečlivý rozbor jednotlivých situací, které účastníci znají ze své vlastní praxe. Na konkrétních ukázkách budou identifikovány příčiny obvyklého nezdaru a hledány nové cesty a přístupy, jak situace řešit. Centrem pozornosti budou techniky, které umožňují získat v dané situaci náhled. Další složkou pak budou techniky komunikace, které umožní vést komunikační proces tak, aby dovedl zainteresované strany dosáhly dlouhodobé oboustranné spokojenosti.

V navazujícím distančním programu pak  budou  účastníci svoje poznatky a získané návyky prohlubovat a strukturovat . Distanční program je povede především k vlastní sebereflexi a nutnosti intenzivně se zamýšlet na jednotlivými postupy a metodami a nutnosti přizpůsobit je svoji osobnosti. 

Přístup do e-learningového kurzu zde: http://vyuka.omt.cz/