Prodejní / obchodní dovednosti metodikou SPIN

Metoda staví na zjišťování potřeb klienta, které jsou většinou neuvědomělé či potlačované. Prostřednictvím vhodně volených otázek si zákazník otevírá prostor pro uvažování o svých potřebách a v rámci vedeného rozhovoru formuluje způsob jejich řešení.

 

Metoda staví na zjišťování potřeb klienta, které jsou většinou neuvědomělé či potlačované. Prostřednictvím vhodně volených otázek si zákazník otevírá prostor pro uvažování o svých potřebách a v rámci vedeného rozhovoru formuluje způsob jejich řešení.

Tato inovativní metoda vychází z praxe a nově byla i systematickým způsobem zpracována do metodiky školení.

V průběhu kurzu se účastníci naučí postupy a metody, jak  vhodně strukturovanými otázkami  identifikovat  potřeby zákazníka a na ně cílit svoji nabídku produktů nebo služeb

V prezenční části se po prvotním seznámení s metodou a jejími jednotlivými prvky a teoretickými východisky,  budeme soustředit především na trénink / nácvik/ jednotlivých postupů, tak, aby se je účastníci naučili správně a efektivně využívat.

Důraz bude též kladen na pečlivou přípravu metodiky obchodní schůzky , a to nejenom po obsahové stránce- tedy co ( produkty, služby) chci prodat nebo nabídnout , ale především , na základě zjištěných informací,  po stránce  metodické  - tedy jaké postupy a metody  ( komunikační úrovně) zvolím, abych co nejefektivněji dosáhl svého obchodního cíle.

V navazujícím distančním programu pak  budou  účastníci svoje poznatky a získané návyky prohlubovat a strukturovat . Distanční program je povede především k vlastní sebereflexi a nutnosti intenzivně se zamýšlet na jednotlivými postupy a metodami a nutnosti přizpůsobit je svoji osobnosti . 

Přístup do e-learningového kurzu zde: http://vyuka.omt.cz/