Týmová práce na základě měření pracovního klimatu organizace

 Základní principy týmové spolupráce se nemění, podle nových poznatků však efektivita tréninku roste v případě, že obsahuje prvky organizačního klimatu, typické pro každou organizaci. Pilotní projekt bude pomáhat nalézt a odstranit bloky týmové práce a podpořit synergii.

 

Týmová práce na základě měření pracovního klimatu organizace

 

Základní principy týmové spolupráce se nemění, podle nových poznatků však efektivita tréninku roste v případě, že obsahuje prvky organizačního klimatu, typické pro každou organizaci. Pilotní projekt bude pomáhat nalézt a odstranit bloky týmové práce a podpořit synergii.

Celý vzdělávací kurz je rozdělen do následujících modulů:

Outdoorový kurz týmové spolupráce

dvoudenní intenzivní vzdělávací modul, kterému předchází dotazníkové šetření – výzkum pracovního klimatu a test týmových rolí dle M. Belbina. Samotný kurz sestává z teoretických bloků, řady modelových situací a aktivit, zpětných vazeb a práce s výstupy dotazníkového šetření i Belbinova testu týmových rolí. Kurz je zaměřen silně prakticky a přináší nácviky situací, jejichž výstupy si mohou účastníci přenést do běžného pracovního procesu.

Distanční studium

součástí distančního studia je řada okruhů, souvisejících s tématy týmové práce, blokanty úspěšné spolupráce, konfliktními situacemi apod. Studium je orientováno převážně na aspekty, které může každý účastník kontrolovat individuálně.

Outdoorový follow-up kurz

jednodenní intenzivní modul, v rámci něhož účastníci projdou dvěma komplexními aktivitami, na nichž mají možnost uplatnit poznatky jak z počátečního kurzu týmové spolupráce, tak z distančního individuálního studia. Součástí je také výstup z follow-up testu, který tomuto modulu předchází v distanční podobě, a soubor doporučení pro budoucí práci.

Přístup do e-learningového kurzu zde: http://vyuka.omt.cz/