Průzkumy zaměstnanecké spokojenosti

Průzkumy zaměstnanecké spokojenosti - Climate survey

Průzkumy zaměstnanecké spokojenosti Climate survey je unikátní šetření zaměstnanecké spokojenosti zaměřené na vnitrofiremní analýzu názorů, postojů, návyků chování a atmosféry.

Získané výsledky by měly posloužit nejen ke zlepšení výkonnostních ukazatelů podniku a posílení kvality řízení, ale především napomoci vylepšit pracovní podmínky a úroveň mezilidských vztahů na jednotlivých pracovištích i v podniku jako celku. Produkt je doporučením pro manažerský rozvojový program. Climate Survey není pro realizaci rozvojového manažerského projektu podmínkou, nicméně umožní detailní analýzu výchozí situace a pomůže lépe identifikovat rozvojové potřeby jednotlivých manažerů.

 

Dotazník Climate Survey je rozdělen do 5 základních částí:

1. Zaměstnanec a jeho reflexe vlastní pozice ve firmě (na pracovišti).

2. Zaměstnanec a jeho vnímání stylu řízení jeho přímého vedoucího.

3. Zaměstnanec a jeho vnímání stylu práce a řízení vedení podniku.

4. Zaměstnanec a jeho vnímání možných negativních jevů v podniku.

5. Zaměstnanec a jeho vnímání dodatkových výhod, které podnik poskytuje.