Firemní vzdělávání

HR development | Vzdělávání zaměstnanců

Rozvíjíme a vzděláváme Vás, vaše týmy, ale také jednotlivce, zvyšujeme produktivitu vašich firem.

NÁŠ PŘÍSTUP

 • orientace na zákazníka, individuální přístup,  kvalita, důslednost, orientace na detail
 • vzdělávání šité na míru zákazníkovi

1.   Identifikace potřeb a možností

2.   Design vzdělávací aktivity - návrh řešení vzdělávací aktivity

3.   Realizace vzdělávací aktivity

4.   Zpětná vazba – vyhodnocení efektivity vzdělávací aktivity

5.   Doporučený postup dalšího vzdělávání a rozvoje

 • neustálé zkvalitňování a rozšiřování nabídky našich služeb a reagování na potřeby trhu
 • rozšiřování lektorského týmu o další odborníky z praxe
 • řešíme i projekty financované evropským sociálním fondem a operačním programem

STAVÍME

 • na lektorech s odpovídající praxí ve firmě
 • na programech postavených na zkušenostech z praxe 
 • na teorii, která je srozumitelná a uchopitelná
 • na vícestupňovém modelu hodnocení kvality a efektivity
 • na detailní přípravě každého programu
 • na stanovení jasných cílů pro účastníky, jak uplatnit poznatky ve své práci
 • na konkrétních úkolech, při kterých účastníci aplikují nové zkušenosti do praxe
 • na zpětné vazbě pro účastníky

„ZKUŠENOST JAKO NEJLEPŠÍ FORMA ROZVOJE“

 • akreditace Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy
 • jsme členy profesního sdružení pro zážitkové vzdělávání a vzdělávání dospělých
 • přispíváme k efektivitě firem prostřednictvím hodnot, znalostí a dovedností
 • věnuje se vám tým zkušených lektorů z firemní praxe
 • zvyšujeme produktivitu firem vyváženou kombinací praxe a moderní teorie řízení
 • individuálně se věnujeme potřebám našich i vašich zákazníků
 • principy zážitkové pedagogiky, tréninku a rozvoje založené na osobní zkušenosti
 • testujeme nejen znalosti, ale i dovednosti zaměstnanců

 

„Posouváme lidské limity a chceme u toho s Vámi zůstat, protože vzdělávání, zážitky a zkušenosti nám zůstávají na celý život a posouvají nás neustále dále. Tak proč zůstat pozadu.“