LEKTORSKÝ TÝM

Jana KANĚVOVÁ

Jana se věnuje tréninkům v oblasti komunikačních, manažerských a obchodních dovedností a osobní produktivity. Od roku 2003 současně působila jako tisková mluvčí a PR manažerka Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)...
Jana se věnuje tréninkům v oblasti komunikačních, manažerských a obchodních dovedností a osobní produktivity. Od roku 2003 současně působila jako tisková mluvčí a PR manažerka Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI).
   Jana nyní pracuje na pozici tiskové mluvčí a manažerky Public Relations ve společnosti v Pars nova a.s. v Šumperk, která je od roku 2008 součástí skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Ve své praxi je odpovědná za externí komunikaci a interní komunikaci společnosti. V současné době spolupracuje se společností European Training and Research Fund SE (ETRF) při lektorování kurzů MBA. 
Přidanou hodnotou jejich seminářů je provázanost akademických poznatků, odborných znalostí, výsledků výzkumů a šetření, současných a budoucích trendů s praktickými zkušenostmi, získanými z vlastní letité praxe.

Lektorské zkušenosti:

Argo Hytos, TTV, Behr, DEVA, FoxConn, Miele, TOORS, MultiWing, KOVO Obrábění Vraštil, ETA, KOLEKTORY PRAHA, Primátor, Globus, CSOB, VZP, Univerzita Palackého Olomouc, Hallens a další.

Vzdělání a ceritifkáty:

  • Univerzita Palackého Olomouc, personální management, vzdělávání dospělých
  • Prezentační dovednosti
  • Tvůrčí psaní
  • Reklamní a PR texty, komunikace s médii
  • Společenská etiketa