LEKTORSKÝ TÝM

Mgr. Jan SÝKORA

Honza se dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj aktivit v portfoliu OMT směrem ke zkvalitnění jejich pedagogického přínosu. Lektorsky se specializuje na rozvoj týmové spoluprácekomunikačních dovedností, ale i problematice uchopitelnosti poznatků a technik v oblasti lean-managementu a jejich komunikace a přijímání nižšími stupni řízení a dělníky... 

Honza se dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj aktivit v portfoliu OMT směrem ke zkvalitnění jejich pedagogického přínosu. Lektorsky se specializuje na rozvoj týmové spolupráce, komunikačních dovedností, ale i problematice uchopitelnosti poznatků a technik v oblasti lean-managementu a jejich komunikace a přijímání nižšími stupni řízení a dělníky. 
   
V rámci dlouhodobé spolupráce s klienty může konzultovat přípravu e-learningových vzdělávacích systémů (zejména platformy Moodle či WebCT). V OMT je supervizorem projektů realizovaných pro Ministerstvo školství a mládeže se zaměřením – na zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a na inkluzi dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. Dále působí jako supervizor zážitkově pedagogicky orientovaných programů.

Lektorské zkušenosti:

Grupo antolin, HYPO, Prima TV, Impress, Okin, Onyx, Zentiva, UPC a další.

Dosažené vzdělání a certifikáty:

  • Univerzita Hradec Králové
  • Facilitační dovednosti v praxi
  • Oficiální facilitátor MŠMT – NIDM