MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI jsou součástí měkkých dovedností /soft skills/. Současná doba je charakteristická faktem, že manažeři převzali řízení firem a jejich odpovědnost stále narůstá. Procesy se neustále zrychlují a také mění. Pro jejich kvalitní řízení jsou nezbytní kvalifikovaní manažeři s potřebnou praxí, ale také s odbornými kompetencemi. Právě manažerské dovednosti se zaměřují na oblasti potřebné k rozvíjení a zlepšování plánovacích, organizačních, řídících, ale také kontrolních procesů, za které jsou manažeři zodpovědní, ale také na oblasti týkající se řízení a vedení lidí a práce v týmu, která je nezbytná pro plnění cílů a strategií společností.

 

Pod termínem manažerských dovedností najdeme široké spektrum profesních oblastí např. osobnost manažera, hodnoty společnosti a její kulturu, řízení a vedení týmu, motivaci, plánování a organizace práce, rozhodování, kontrola a zpětná vazba, delegování, hodnocení, time management, řešení problémů, porady jako nástroj řízení, projektové řízení či řízení změn aj.

 

Zvládnutí manažerských dovedností je nikdy nekončící proces a každý manažer by měl být připraven se neustále učit a rozvíjet v čase. Základním předpokladem je manažerská znalost a ovládání své osobnosti. Každý den řešíme nejrůznější situace a je proto nezbytné tyto dovednosti ovládat a soustavně na nich pracovat, abychom byli schopni efektivně řešit nastalé situace, zvýšili schopnost úspěchu, práce v týmu a také zlepšili mezilidské vztahy. 

 

Tak proč se v životě dále neposunout a nezvýšit sám sobě či svým zaměstnancům profesní kompetence, aby každý z nás mohl přinést do organizace sebe samu v podobě neustálého zlepšování a profesního rozvoje. A tak dosahovat vlastní lepší profesní sebejistoty a sebeuznání na straně jedné a úspěšného plnění stanovených termínovaných úkolů, cílů a strategií společnosti na straně druhé. POJĎTE DO TOHO S NÁMI…