prodejní/OBCHODNÍ DOVEDNOSTI METODIKOU SPIN

prodejní/OBCHODNÍ DOVEDNOSTI METODIKOU SPIN

Metoda staví na zjišťování potřeb klienta, které jsou většinou neuvědomělé či potlačované. Prostřednictvím vhodně volených otázek si zákazník otevírá prostor pro uvažování o svých potřebách a v rámci vedeného rozhovoru formuluje způsob jejich řešení.