Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Osvojení a rozvoj klíčových dovedností pro efektivní řízení lidských zdrojů.
Různé moduly a stupně osvojení znalostí a jejich rozvoj v oblasti ŘLZ.