Teambuildingové hry a aktivity

Hledáte vhodnou zábavu pro Váš firemní den či odpoledne? 

Chcete zpestřit den v kanceláři teambuildingovou hrou? 

Z našeho portfolia teambuildingových her a aktivit si jistě vyberete ten správný program.

Pojďme se společně podívat na slovníček pojmů a do našeho portfolia teambuildingových her a aktivit. 

TEAMBUILDINGOVÉ HRY

TEAMBUILDINGOVÉ HRY

Aktivity zaměřené především na zlepšení společených vztahů, zdokonalují jemné dovednosti jako komunikaci, kooperaci, strategické myšlení, krizové jednání a mnohé další. Cílem těchto aktivit a her je vytváření efektivních pracovních vztahů, snižování pochybností jednotlivých členů a hledání řešení problémů v rámci týmu. 


Nabízené prostředky:

 • Icebreak aktivity

aktivity zaměřené na nastavení atmosféry, prolomení ledů a vzájemné seznámení. Tyto aktivity jsou nezbytné pro navození dobré atmosféry kurzu. Jsou voleny od nejméně náročných až po situace, kde je již nutná hlubší kooperace jednotlivých členů týmu. V rámci aktivit je kladen velký důraz na vzájemné seznámení jednotlivých členů týmu, toto je nezbytné pro další fungování týmů v rámci dalšího programu.

 • Strategické teambuildingové hry

tyto jsou zaměřeny na tvorbu týmové strategie, zlepšování vztahů, poznávání kolegů v nestandartních situacích a v neposlední řadě také k diagnostice rolí v týmech. Pod dozorem lektora týmy vymýšlejí a vzájemně obhajují týmový postup, který následně raelizují. Na závěr aktivit týmy obdrží zpětnou vazbu a anlyzují nejlepší (vítěznou) strategii a týmový postup. 

 • Problemsolvingové aktivity

série na sebe navazujících úkolů podporující týmovou komunikaci, vzájemnou spolupráci, schopnost rychlého rozhodování, hledání nestandardního řešení a umění ho prosadit. Za důležitý efekt těchto aktivit považujeme především možnost vidět se navzájem při řešení rozdílných úkolů a tím se seznámit se svými dovednostmi a schopnostmi a naučit se vzájemně respektovat. Disponujeme více než 150 problemsolvinovými aktivitami, jejichž časový limit se pohybuje mezi 20-30 minutami. Doporučujeme zařadit v sérii 4-8 aktivit podle časové dotace. Aktivity je možné realizovat jak ve venkovních prostorách, tak přímo ve vaší kanceláři. 

Teambuildingové hry - Obří věž Jenga
Teambuildingové hry - Strategická hra Desperáti
Teambuildingové hry - Icebreak aktivita

PŘÍKLAD ICEBREAKOVÉ AKTIVITY  - NA PALUBU!

Cílem skupiny je vměstnat se do vyznačené zóny. Zóna se několikrát změnšuje a skupina tak musí hledat řešení, která pomáhají k uvolnění atmosféry a překonávání ostychu a osobních bariér.

PŘÍKLAD STRATEGICKÉ TEAMBUILDINGINGOVÉ HRY - KŘÍŽOVKA 


Čas na hru: 75 -120 minut

Velikost a počet týmů: Není limitováno počty týmů, doporučujeme 8mi členné týmy.

Popis:  
Úkolem týmu je co nejrychleji a správně vyluštit tajenku ukrytou v křížovce. Tým musí nejprve najít jednotlivé části křížovky (16 dílů), ty si zapamatovat a na základně si je překreslit a postupně složit celou křížovku. Hráči můžou k jednotlivým dílům křížovky docházet opakovaně.

Variace: 
Jednotlivé části lze umístit volně v omezeném prostoru, nebo je možné využití GPS či buzol.
Pro zjednodušení lze do křížovky doplnit více písmen nebo rozšířit databázi nápovědy.

PŘÍKLAD PROBLEMSOLVINGOVÉ AKTIVITY - TESAŘŮV PROJEKT

Rozdělte si role, natrénujte a následně složte spletitou skládanku pomateného tesaře v co nejkratším čase. Bez řádného vedení je aktivita téměř neřešitelná.


Nejoblíbenější strategické teambuildingové hry: 

 • Desperáti - Velmi zábavná teambuildingová hry simulující kriminalistické pátrání s využitím prvků mobilní komunikace. 
 • Stavba města - Modelová situace, ve které musí jednotlivé týmy postavit město, které splňuje předem definované parametry.
 • Čtverce - Úkolem týmu je v co nejkratším čase vyplnit připravenou  tajenku. Každé pole má svou souřadnici (A1,B1,….). Písmena do jednotlivých polí účastníci získávají na připravených týmových stanovištích podle přesně vysvětleného systému.
 • Neúplatní - Každý tým představuje mafiánskou rodinu ve městě. Úkolem týmu je vydělat co nejvíce peněz. Peníze tým získá obsazením infrastruktury na velkém herním plánu, který je společný pro všechny týmy.
 • Age of Empires – Po vzoru slavné počítačové hry bude vaším cílem obsadit co nejvíce území na velkém hracím poli a toto území ubránit před ostatními týmy. Základní suroviny pro budování týmy získávají na týmových stanovištích. 
 • A mnohé další .. 


Oblíbené problemsolvingové aktivity:

 • Týmová rovnováha - pokořte týmový úkol a vyrovnejte členy na nestabilní plošinu
 • Vlajka - Překonejte nástrahy a vztyčte vlajku!
 • Dvě věže - Stavební hlavolam prověři týmovou spolupráci
 • Balanční deska - Získejte co nejvíce bodů pokládáním závaží na balanční desku
 • Yettiho stopy - Podaří se vám v terénu odhalit správné stopy Yettiho?
 • Oktagon - Týmový hlavolam zaměřený na komunikaci
 • Minové pole - Překonejte území a vyhněte se oblastem s výskytem min
 • Trubkovaná - Týmová spolupráce, komunikace a trpělivost - jen tak se vám podaří dostat míček do cílové zóny
 • Svazko - Získejte co nejvíce bodů svázáním stromů s největším výsledkem matematického příkladu
 • a mnohé daší

Teambuildingové hry - Problemsolvingová aktivita
Teambuildingové hry - Strategická hra Neúplatní
Teambuildingové hry - Icebreak aktivita

TEAMBUILDINGINGOVÉ HRY - POPTÁVKA

* - takto označené položky je nutné vyplnit