Aktuální informace teambuilding vs. Covid-19

Tak nám to to opět zavřeli. Níže uvádíme přehled, CO UŽ ZASE NEMŮŽEME.

NOUZOVÝ STAV OD 1.BŘEZNA 2021 (snad jen do 21.3. ??)

Od 1. března vstupuje v platnost celá řada opatření. Týkají se uzavření obchodů a služeb, omezení volného pohybu i nošení respirátorů a roušek.

Obchody - otevřeno:

 • Prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku. 
 • Taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek.
 • Provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží. 
 • U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

Obchody - zavřeno:

 • Prodej malých domácích zvířat
 • Prádelna, čistírna
 • Servisy a opravy aut (bude fungovat pouze příjem objednávek)
 • Prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • Provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • Prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • Provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Zámečnictví a provozovny servisu výrobků pro domácnost
 • Provozovny oprav, údržby a instalací strojů pro zařízení pro domácnost
 • Provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace)
 • Provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, například věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky
 • Provozovny poskytující stříhání psů a koček
 • Prodejny zbraní a střeliva

Omezení pohybu v rámci okresu:

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.  
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob. 
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. 
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Ochrana obličeje:

 • Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě. 
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor nebo obdobný prostředek splňující požadavek filtrační účinnosti nejméně 94 procent podle příslušných norem (např. FFP2 či KN 95). Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě.

Školy a školky:

 • Zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle.

Pokud jste plánovali, nebo plánujete teambuilding, firemní akci nebo konferenci, jistě Vám pomohou informace o uvolňování opatření, které vláda chystá pro následující měsíce. 

NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽEN DO 22. LEDNA 2021

 • Platí všechna omezení z data 14.10.2020, kdy vláda zavedla nouzový stav

 • Je zakázáno realizovat hromadné akce kulturního charakteru, kongresy, vzdělávací akce a veletrhy.

 • Uzavření restaurací a barů - mohou fungovat pouze přes výdejní okénko od 06:00 do 20:00

 • Je zakázáno poskytovat ubytovací služby

 • Omezení volného pohybu osob, především v čase 21:00 - 05:00

 • Uzavření maloobchodu s platnými výjimkami

OD 14. ŘÍJNA - NOUZOVÝ STAV

 • Je zakázáno realizovat hromadné akce pro více jak 6 osob. 

 • Uzavření restaurací a barů - mohou fungovat pouze přes výdejní okénko od 06:00 do 20:00

 • Platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

OD 9. ŘÍJNA

 • Je možné realizovat akce bez omezení počtu účastníků, pokud se jedná o kolegy a zaměstnance jedné firmy

 • Platí zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacíh služeb v čase mezi 20:00 a 06:00

 • Je možné realizovat hromadné akce ve vnitřních prostorách pro max. 10 účastníků

 • Je možné realizovat hromadné venkovní akce pro max. 20 účastníků

OD 5. ŘÍJNA

 • Je možné realizovat akce bez omezení počtu účastníků, pokud se jedná o kolegy a zaměstnance jedné firmy

 • Je možné realizovat hromadné akce ve vnitřních prostorách pro max. 10 účastníků

 • Je možné realizovat hromadné venkovní akce pro max. 20 účastníků

 • Platí zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacíh služeb v čase mezi 22:00 a 06:00

OD 24. ZÁŘÍ

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů jsou 2. Pokud se akce účastní více jak 10 osob, každý účastník má určeno místo k sezení. 

 • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob  v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů jsou 2. Pokud se akce účastní více jak 50 osob, každý účastník má určeno místo k sezení. 

OD 18. ZÁŘÍ

 • Platí povinnost nošení roušek při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.

OD 1. ZÁŘÍ

 • Platí povinnost nošení roušek při vnitřní hromadné akci s více jak 100 účastníky

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. 

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve venkovních prostorách je stanoven na 1000 osob v daný čas v jednom sektoru. 

OD 27. ČERVENCE

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.

 • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob

OD 1. ČERVENCE

 • Zrušení povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech

OD 22. ČERVNA

 • Je možné realizovat firemní akce a teambuilding pro až 1000 osob

​OD 15. ČERVNA

 • Je možné realizovat firemní akce a pobyty v zahraničí (platí pro členské státy Evropské unie)

OD 8. ČERVNA

 • Je možné realizovat firemní akce a teambuilding pro až 500 osob

OD 25. KVĚTNA

 • Je možné realizovat firemní akce a teambuilding pro až 300 osob

 • Je možné ubytování v hotelech a ubytovacích zařízeních

 • Otevírají se vnitřní prostory restaurací

KDY JE VHODNÉ ZAČÍT PLÁNOVAT TEAMBUILDING? 

Ať už plánujete teambuilding na červen, letní prázdniny nebo podzim, je dobré stanovit s předstihem vhodné datum a začít plánovat program. Při vícedenní akci je nutné počítat s obsazeností hotelů, které jsou na letní prázdniny a podzim často vytížené. Proto je dobré začít plánovat i 3 měsíce dopředu pro vyhledání a rezervování vhodného hotelu. 

JAKÝ PROGRAM PRO NÁS BUDE VHODNÝ? 

Důležité je vyhodnotit preference skupiny, časovou dotaci, vhodnou lokalitu a cíl teambuildingu. 

Rozvojové programy

Sportovně založené programy

Zážitkové a odpočinkové programy
Rozvoj týmové spolupráce Netradiční Olympijské hry Fantom města
Rozvoj týmové komunikace Skotské hry Firemní pivovarnické hry
Identifikace týmových rolí CSR programy Pevnost Boyard
Diagnostické kurzy AC / DC Teambuilding na horách Teambuilding na jižní Moravě
Teambuilding pro nastartování týmů Přesunové programy Expedice na plný plyn

Teambuilding, firemní akce a vzdělávání zaměstnanců patří ke standardům dnešní doby. Investovat  do rozvoje svých zaměstnanců se vyplácí a pomáhá k hladkému chodu firmy či kanceláře. Jarní a letní období pro realizaci akcí zmařila epidemie koronaviru a následné restrikce vlády.