VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ POTŘEB KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Fondy EU

Efektivní komunikace s pomocí neurolingvistického programování

Trénink komunikačních dovedností vychází z moderních poznatků o fungování našeho mozku a zaměřuje se na příčiny automatického chování v komunikaci. Identifikace našich vlastních automatismů umožňuje kvalitativní posun komunikace do roviny, která je přínosem pro pracovní sféru i osobní život. 

 

Prodejní / obchodní dovednosti metodikou SPIN

Metoda staví na zjišťování potřeb klienta, které jsou většinou neuvědomělé či potlačované. Prostřednictvím vhodně volených otázek si zákazník otevírá prostor pro uvažování o svých potřebách a v rámci vedeného rozhovoru formuluje způsob jejich řešení.

 

Týmová práce na základě měření pracovního klimatu organizace

 Základní principy týmové spolupráce se nemění, podle nových poznatků však efektivita tréninku roste v případě, že obsahuje prvky organizačního klimatu, typické pro každou organizaci. Pilotní projekt bude pomáhat nalézt a odstranit bloky týmové práce a podpořit synergii.