tip#3 Představy vedení vs. představy účastníků

  • Cíle teambuildingového programu

  • Vystoupení z komfortní zóny

  • Překonávat překážky společně

  • Komunikace cílů a přínosu teambuildingu

  • Hodnocení účastníků během teambuildingu

tip#3 Představy vedení vs. představy účastníků

Včasná komunikace cílů teambuildingu uvnitř společnosti

Co se teambuildingu týče, jen málokdo si opravdu užívá překvapení a nejistotu vnímá téměř každý zcela negativně. Výstup z vlastní komfortní zóny je jedním z žádoucích a důležitých efektů každého teambuildingu a jak praví okřídlené úsloví:

„Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný... :)“

Dobrý manažer – zadavatel musí znát svůj tým a správně odhadnout, jestli si může dovolit vysadit ho z autobusu na neznámém místě, rozdat mu spacáky a nechat ho pochodovat, aniž by kdokoli věděl, kde (a kdy) se bude spát a co (a zdali vůbec) se bude jíst...

Představy zadavatele a účastníků se mohou různit, a čím dále z komfortní zóny chcete člověka dostat, tím spíše by s tím měl dopředu počítat.  Způsob, jakým ho ze zóny dostanete, znát dopředu nemusí a ani by neměl!

Týmové pouto 

Čím více překoná účastník sám sebe (ideálně za podpory týmu), tím silnější katarze přichází a tím silnější týmové pouto vzniká. Společně překonané nesnáze a útrapy, ať už fyzické nebo mentální, stmelí tým násobně pevněji než příjemné posezení u ohníčku nebo ve sklípku.

Hodnocení účastníků během teambuildingu

Ještě důležitější je komunikace cílů u všech druhů akcí, kde dochází k jakémukoli hodnocení účastníků, ať už se jedná o assessment, zátěžový program nebo diagnostiku týmových rolí.

Účastníkům je vždy nutné vysvětlit pozitivní přínos takového programu, a zároveň je ujistit, že se nejedná o žádnou eliminační proceduru – toho se totiž účastníci, při špatné komunikaci ze strany zadavatele, obávají nejvíce a nejčastěji! Každý v týmu by měl vědět, že se takového programu účastní právě proto, že s ním společnost počítá do budoucna, nikoli naopak.

Zajímá vás další tip/téma?

Neváhejte se zeptat! Napište nám co by vás zajímalo. Brzy se vašemu tématu budeme věnovat.