POMÁHÁME FIRMÁM CHOVAT SE ODPOVĚDNĚ

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který se používá zkratka CSR. Jedná se o dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenního fungování firem.

Co může CSR nabídnout: 

  • rozvoj zaměstnanců a propojení osobních hodnot s firemními
  • partnerství a vzájemnou prospěšnost 
  • řízení dopadů vlastního podnikání na okolí
  • smysluplnou příležitost k rozvoji zaměstnanců

Dobrý příklad pro realizaci společenské odpovědnosti firem nemusí být pouze firemní dárcovství formou finanční či materiální pomoci. Vaše firma se může pokusit darovat čas svých zaměstnanců a jejich znalostí.

OMT group představuje několik programů na základě spolupráce s občanskými sdruženími, správou národních parků nebo chráněných krajinných oblastí.

Pomůžeme Vám s intergrací CSR programů ve vaší společnosti, níže uvádíme několik příkladů. 

SPORTEM PROTI BARIÉRÁM

Spolupracujeme s občanským sdružením Sportem Proti Bariérám - Český ráj  jehož cílem je propojovat těžce postižené osoby s většinovou společností. Jako první krok jsme začali organizovat společenské a teambuildingové sportovní akce. 

PROPOJUJEME SVĚTY

Hlavním cílem spolupráce je propojení světů lidí „s“ a „bez“ hendikepu. Snažíme se některé sporty určené pouze handicapovaným lidem integrovat a nabídnout je i lidem zdravým.
„Pro většinu těžce tělesně postižených je všechen jejich čas víceméně „volný“ a dostupných aktivit velmi málo.“

Jak můžeme spolupracovat ? 

  • Ochutnávka „vozíku“ 
    Předvedení a lekce sportu handicapovaných na vaši firemní, klientské, teambuildingové akci. Překonání překážek - na den vozíčkářem - vyzkoušejte si pracovní den na vozíku. 
  • Kdo má handicap?
    Postavte tým a pojďte změřit síly, začlenění handicapovaných do vašeho firemního týmu. V roce 2009 byla založena Asociace integrovaných sportů, která již v následujícím roce pořádá 1. a 2. ligu Boccia a Kuželkách. 

PŘÍRODA V NAŠICH RUKOU

Odpovědné chování stojí také na dalším pilíři - environmentální oblast. Investovat čas a nadšení zaměstnanců můžete do společenské pomoci v oblasti ochrany přírody. Ve spolupráci se správou Krkonošského národního parku jsme schopni zorganizovat vyklízení polomů, udržování stezek či pomoc při sezónních pracích. Fyzická práce je často protikladem běžného pracovního nasazení zaměstnanců. Dalším benefitem je stmelení kolektivu na základě společného zážitku, který je vytvořen mimo pracoviště.
Více o tomto programu naleznete zde: PŘÍRODA V NAŠICH RUKOU