Vyšší angažovanost a činnost samotných obchodníků
Prevence odkládání akviziční činnosti u stávajících obchodníků