PUSA - Pillsner Urquell Sales Academy

Pusa | Dlouhodobý projekt Outdoor management training, OMT s.r.o.

Naše agentura je jediným externím dodavatelem komplexního projektu teambuildingových programů pro nové i stávající obchodníky sítě Plzeňského Prazdroje a.s.

Pusa | Dlouhodobý projekt Outdoor management training, OMT s.r.o.

Naše agentura je jediným externím dodavatelem komplexního projektu teambuildingových programů pro nové i stávající obchodníky sítě Plzeňského Prazdroje a.s.

Tento projekt je zaměřen zejména na odbourání sociálních bariér v rámci obchodního týmu, na rozvoj týmové spolupráce, vzájemné podpory a efektivního předávání zkušeností. Celý cyklus pro tréninkovou skupinu tvořily týdenní kurzy v rámci celé ČR. V rámci projektu PUSA jsme doposud realizovali více než 50 kurzů.

Cíl: posílení obchodních dovedností, motivace a stabilizace obchodního týmu

Výstup: kvalifikovaní a motivovaní obchodníci prodávající produkty Plzeňského Prazdroje a.s.