Trénink komunikačních dovedností vychází z moderních poznatků o fungování našeho mozku a zaměřuje se na příčiny automatického chování v komunikaci. Identifikace našich vlastních automatismů umožňuje kvalitativní posun komunikace do roviny, která je přínosem pro pracovní sféru i osobní život.