CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • MĚLI nastavené hodnoty v souladu s vaší firemní kulturou?
 • URŽELI SI motivaci a tak se plně SOUSTŘEDILI na plnění pracovních úkolů?
 • ZVYŠOVALI výkonnost sebe a svého týmu?
 • BYLI vyrovnaní a PODÁVALI potřebný pracovní výkon?
Objednejte si kurz „FIREMNÍ KULTURA, HODNOTY A MOTIVACE“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, co jsou to hodnoty, firemní kultura a motivace
 • identifikovat své stereotypy, které ovlivňují naše hodnoty
 • definovat a porozumět vlastním hodnotám a hodnotám společnosti
 • nalézt své vnitřní motivátory a porozumět technikám motivováni sebe sama a druhých
 • identifikovat hlavních příčiny možné demotivace
 • porozumět nastavení procesů ve společnosti, vnímání HR a její role
 • implementovat hodnoty do praxe
 • uvědomit a nastartovat změnu přístupu
 • nalézt cestu ke ztotožnění se s hodnotami firmy
 • naplňovat kulturu neustálého zlepšování

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří pracují ve společnosti s nastavenou firemní kulturou a hodnotami
 • všichni, kteří začnou být demotivovaní a nejsou v souladu s hodnotami firmy
 • všichni, kteří si chtějí rozšířit své znalosti 
   

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem

PROČ HODNOTY A FIREMNÍ KULTURA?

Každá společnost /firma/ má svou vlastní kulturu. Je specifická a ovlivňuje firemní strategii a také podporuje dosažení firemních cílů. Je to soubor pravidel určující vnější vystupování firmy ke svému okolí a k zákazníkům, tak také vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace a řízení. Jedním z prvků kultury jsou hodnoty, které představují nejhlubší úroveň firemní kultury. Ať už psané či nepsané. Promítají se do pracovní morálky, sounáležitosti pracovníků s firmou a měly by být sdíleny všemi pracovníky a to nejen ve vedoucí pozici. Pokud je tato kultura vhodně nastavená, má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale také na zákazníky.