Hodnocení akce

Prosím věnujte několik minut času na zhodnocení naší práce. Napomůžete nám tak k dalšímu zlepšování našich služeb pro Vás.

Hodnocení akce

2) Kvalitu instruktorů hodnotím známkou 1=výborně až 4=dostatečně (školní známkování) takto:

* - takto označené položky je nutné vyplnit

Děkujeme !