CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • BYLI EFEKTIVNÍ v jednání s různými typy lidí a dosáhli tak firemního a osobního úspěchu? 
   
 • ZLEPŠILI úroveň komunikace s kolegy či zákazníky, ale také mezilidské vztahy na pracovišti a snížili počty nedorozumění?
 
Objednejte si kurz „JAK JEDNAT S RŮZNÝMI TYPY LIDÍ“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • pochopit principy mapování osobnosti
 • vysvětlit a popsat charakteristiky osobnostních typů a jejich hlavní rysy
 • uvědomit si a identifikovat sám sebe
 • pochopit motivy svého chování a chování druhých
 • dokázat poznat typy lidí v praktickém profesním životě, vhodně je
 • zařadit a umět očekávat jejich chování
 • použít vhodné techniky a styly vyjednávání ke vzájemnému porozumění obou stran a dosažení stanoveného cíle 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří komunikují s druhými lidmi
 • všichni, kteří chtějí být úspěšní a efektivní v komunikačním procesu

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem

PROČ UMĚT JEDNAT S LIDMI?

Lidé touží porozumět druhým. Někdy proto, aby vzájemně soužití zlepšili, jindy proto, aby na druhého vyzráli. Touha vyznat se v druhých, ale také sami v sobě je velmi dávná. Obě jsou přítomny stále. Moderní doba sebou nese daleko více příležitostí a „praštit někoho bez následku“ je podstatně složitější než ve starověku. A tedy vzrůstá potřeba umět se domluvit.

"Lépe se domluvíme, když si rozumíme."