Přístup k neustálému zlepšování procesů.
Metoda, kterou lze pomocí trvalých a systematických kroků zlepšovat jakoukoli činnost, výsledkem které je nejen pořádek, ale zvláště zlepšený profit organizace, vyšší produktivita a efektivita práce.