LEKTORSKÝ TÝM

LEKTORSKÝ TÝM

Mgr. Radek TEJC, MBA - člen lektorského týmu OMT group

Vzhledem ke své dlouholeté praxi v pozici jednatele společnosti se Radek zaměřuje v oblasti vzdělávání a rozvoje na akviziční a obchodní činnost. Jako lektor se soustředí na tvorbu a realizaci změnových a diagnostických programů. Diagnostika prostřednictvím assessment a development center je zaměřena na tým jako celek i na jednotlivce...

PhDr. Ivan RŮŽIČKA, Ph.D. - člen lektorského týmu OMT group

Ivan se specializuje se především na oblast tvorby a rozvoje týmu, identifikace silných stránek a potenciálu týmu, ale také řešení konfliktů ve skupinách a mediačním a facilitacím technikám při komunikaci v týmu. Dlouhodobě působí v oblasti diagnostiky týmové atmosféry, zjišťování týmového i individuálního potenciálu různých skupin zaměstnanců.

Dr. Robert BORDAS - člen lektorského týmu OMT group

Robert se zaměřuje se na metody neustálého zlepšování firemních procesů a na oblast projektového a krizového řízení. Jeho specializací je poradenství v oblasti řízení a výroby, systematické řízení a koučování týmu a jednotlivců...

Mgr. Renata DVOŘÁKOVÁ - člen lektorského týmu OMT group

Renata se ve své praxi se specializuje na rozvoj osobnosti, práci s osobními, individuálními cíli a cílenou změnu návyků. V poslední době se přednostně věnuje koučinku.  V minulosti mimo jiné působila jako mluvčí MPSV, spolupracovnice MF Dnes jako publicistka v oblasti lidských zdrojů a zdravého životního stylu.

Mgr. Jan SÝKORA - člen lektorského týmu OMT group

Honza se dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj aktivit v portfoliu OMT směrem ke zkvalitnění jejich pedagogického přínosu. Lektorsky se specializuje na rozvoj týmové spoluprácekomunikačních dovedností, ale i problematice uchopitelnosti poznatků a technik v oblasti lean-managementu a jejich komunikace a přijímání nižšími stupni řízení a dělníky... 

Dipl. Ing. Michal FRANTA - člen lektorského týmu OMT group

Michal se zaměřuje na programy komunikačních, obchodních a manažerských dovedností, ale také na oblast lektorských dovedností.

Jakub FUTERA, Dis. - člen lektorského týmu OMT group

Práci s týmem se věnuje již více než deset let, z původní pozice šéfinstruktora a programového vedoucího kurzů se postupně začal věnovat lektorské práci. Díky těmto dlouholetým zkušenostem při přípravě a realizaci teambuildingových programů dnes vede jako lektor kurzy zaměřené na týmovou dynamiku, týmové role, klima v týmu a motivaci...

Bc. Pavlína LANGEROVÁ - člen lektorského týmu OMT group

Pavlína působí jako lektor - trenér se zaměřením na komunikační a obchodní dovednostiargumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, PR, marketing, krizovou komunikaci, business etiketu, týmovou spolupráci, zážitkovou pedagogiku, řešení konfliktů a rétoriku včetně hygieny hlasu...

Jana KANĚVOVÁ - člen lektorského týmu OMT group

Jana se věnuje tréninkům v oblasti komunikačních, manažerských a obchodních dovedností a osobní produktivity. Od roku 2003 současně působila jako tisková mluvčí a PR manažerka Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)...

Michal Havlíček - člen lektorského týmu OMT group

Michal se zaměřuje se na programy manažerských, obchodních a komunikačních dovedností, ale také na realizaci osobních rozvojových programů v oblasti změn, stress managementu a cílených sociálně psychologických výcviků...