Osvojení a rozvoj komunikačních a manažerských dovedností pro manažery. Používání vhodných manažerských nástrojů pro vedení lidí.
 
Moduly zaměřené na roli manažera, komunikaci a motivaci zaměstnanců, prezentační dovednosti, vedení porad a hodnocení zaměstnanců,  time management, vedení lidí, komplexní řešení problémů a business etiketa.