CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • ZÍSKALI ZNALOSTI A DOVEDNOSTI potřebné pro zvládnutí základních činností v oblasti manažerských dovedností /vymezení cílů, plánování a organizace práce, rozhodování, kontrola a zpětná vazba, delegování, hodnocení či řešení problémů a konfliktů/
 • OCENILI možnost vlastního seberozvoje?
Objednejte si kurz „MANAŽERSKÁ SMYČKA aneb kompetence v klíčových oblastech manažera“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • vymezení cílů 
  • formulace cílů – jasnost řeči SMART
  • techniky stanovení cíle, jak si formulovat cíl
 • plánování a organizace práce
  • techniky stanovení hierarchie činností s ohledem na priority
  • stanovení struktury pracovního dne
 • rozhodování
  • osvojení si nástroje pro efektivní rozhodování při přidělování úkolů
 • kontrola a zpětná vazba
  • techniky manažerské kontroly
  • jak kontrolovat delegované úkoly
  • pochopení principů podávání zpětné vazby a dopředného dotazování na plnění pracovních úkolů
 • delegování
  • techniky delegování ne nařizování
  • podpora správného delegování a rozdělení úkolů
  • aspekty motivujícího úkolu
  • nástroje a techniky vedení operativních porad
 • hodnocení zaměstnanců
  • jak chválit a jak kritizovat aneb sdělování motivační pochvaly/konstruktivní kritiky
  • osvojení si principu proaktivity
 • řešení problémů a konfliktů
  • různé styly a metody řešení konfliktů
  • práce s konfliktní situací

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří si chtějí oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti manažerských dovedností
 • všichni, kteří začínají na manažerské pozici
 • všichni, kteří pracují s podřízenými  

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem
 

PROČ MANAŽERSKÁ SMYČKA?

Manažeři jsou to nejhodnotnější co vaše společnost má. Řídí vaší firmu a mají odpovědnost, která stále narůstá při neustále zrychlujících a měnících se procesech. Pro kvalitní řízení jsou nezbytní kvalifikovaní manažeři nejen s potřebnou praxí, ale také s odbornými kompetencemi, které získají neustálým celoživotním vzděláváním a rozvíjením své osobnosti a svých odborných kompetencí.