Metodika pro eliminaci plýtvání na pracovišti. 
5S je program pěti základních principů pro dosažení trvale čistého, přehledného a organizovaného pracoviště a tím i kvality.