OSOBNÍ ROZVOJ

OSOBNÍ ROZVOJ

OSOBNÍ ROZVOJ je nedílnou součástí vzdělávání a rozvoje a rovněž také součástí měkkých dovedností /soft skills/. V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj sebe samých a na uvědomění si svého jednání a chování. Nedílnou součásti osobního rozvoje je oblast ZVLÁDÁNÍ STRESU, který nás každodenním životě obklopuje, dále oblast PRACOVNÍ A ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY tzv. WORK-LIFE BANANCU tedy nastavení životně důležité funkční rovnováhy propojením našeho pracovního života s naším soukromím, ale také oblast POZITIVNÍHO MYŠLENÍ, které je nezbytně důležité pro nejen naši osobní změnu spojenou s možnou poslední oblastí osobního rozvoje a tou je právě oblast SEBEPOZNÁNÍ, SEBEREFLEXE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, tak abychom mohli prožít kvalitní život, který se skládá jak z pracovních povinností, tak z našeho soukromí a v obou dvou sférách našeho života plnit naplno a s potěšením své životní funkce. 

Pojďte se s námi naučit zbavovat se stresu a předcházet vyhoření, ke kterému dochází proto, že v důležitých oblastech svého života nemáme zdravý vztah sami k sobě a k lidem kolem sebe. Ztratili jsme kontakt s tím, co je naší podstatou. Přestáváme žít, jen fungujeme. Pojďte si nechat ukázat cestu, jak se uzdravit a znovu začít život plnohodnotně prožívat. Nabízíme Vám vzdělávací program v oblasti osobního rozvoje šitý na míru pro vaší společnost a vaší skupinu zaměstnanců nazvaný „CESTA K SOBĚ“, který v sobě zahrnuje 4 výše zmíněné oblasti, které na sebe logicky navazují, které můžete čerpat buď jako celek nebo si vybrat jen konkrétní oblast, kde cítíte největší potřebu rozvoje vašich zaměstnanců.

Vzdělávací program „CESTA K SOBĚ“

  1. Zvládání stresu
  2. Pracovní a životní rovnováha aneb work-life balance
  3. Pozitivní myšlení
  4. Sebepoznání, sebereflexe a zdravý životní styl
Proč se v životě dále neposunout, neposkytnout sám sobě či svým zaměstnancům možnost profesního osobního rozvoje, aby každý z nás mohl přinést do organizace sebe samu v podobě neustálého zlepšování a profesního rozvoje a dosahování tak vlastní profesní a osobní sebejistoty, sebeuznání na straně jedné a stanovených firemních úkolů, cílů a strategií na straně druhé.