CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • POSÍLILI POSTOJ k sobě samému, ke své práci, cílům a dosaženým výsledkům?
 • SEBEPOZNALI SE A NALEZLI hodnotu své práce?
 • ZLEPŠILI VZTAHY se svými zákazníky či kolegy?
 • NAUČILI SE formulovat své myšlenky pozitivně a ZVÝŠILI tím pravděpodobnost přijetí druhými.
 
Objednejte si kurz „POZITIVNÍ MYŠLENÍ“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit základní principy opravdového pozitivního myšlení
 • identifikovat vlastní hodnoty, potřeby a motivátory
 • vypracovat svůj inventář hodnot
 • definovat své osobní energetické zdroje
 • seznámit se a porozumět technikám pozitivního myšlení a technikám zvyšující celkovou životní spokojenost
 • zlepšit komunikaci podporující pozitivní atmosféru a vytváření nových návyků
 • být schopen naučené znalosti a dovednosti aplikovat do své praxe

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří si chtějí oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti pozitivního myšlení
 • všichni, kteří komunikují se zákazníky a kolegy
 • všichni, kteří chtějí dát svému životu smysl a směr

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem
 

PROČ POZITIVNÍ MYŠLENÍ?

Kde jste právě teď, když čtete tyto řádky?
 
Možná jste zrovna v kanceláři, možná na poradě, možná si pohodlně hovíte doma na gauči. Ať už jste kdekoliv, máte v životě štěstí, že díky své zvídavosti přehodnocujete přístup sami k sobě či ke svým zaměstnancům či podřízeným. Díky svému způsobu myšlení si uvědomujete, že životní postoj se dá změnit a my můžeme tuto změnu uskutečnit.
 
Pozitivní myšlení je schopnost se soustředit více na to co máme, než na to co nemáme. Uvědomovat si, kdy jsme šťastní a dokázat si vážit všeho, co v současnosti máme. Je to také schopnost si brát ze života ponaučení a objevit vždy něco dobrého i na těch nejbolestnějších zkušenostech.

Přínos pozitivního myšlení je velký. Pozitivní myšlení přináší radost, protože proniká do všech aspektů života.