Metoda zkracování časů přetypování výrobních zařízení.