Osvojení a rozvoj  komunikačních a manažerských dovedností pro pracovníky připravované na vedoucí pracovní místa.
Moduly zaměřené na roli manažera, efektivní komunikaci a motivaci, vedení lidí a delegování, prezentační dovednosti.