• Zaměřujeme se na zvyšování výkonnosti týmů

  • Specializujeme se na firemní teambuilding

  • Zefektivňujeme komunikace uvnitř týmu i mezi týmy navzájem

  • Diagnostické kurzy vede výhradně psycholog

  • Zpětnou vazbou přenášíme zážitky a zkušenosti z kurzů do praxe

  • Teambuildingu rozumíme, jsme tady pro Vás již od roku 1999

Jak vnímáme TEAMBUILDING

Teambuildingová agentura OMT group se zabývá pořádáním teambuildingu a teambuildingových akcí již od roku 1999. Teambuilding stále vnímáme jako důležitý prvek rozvoje týmové spolupráce. Firemní teambuilding je vhodným doplňkem vzdělávání zaměstnanců.
Teambuildingové aktivity mohou plynule navázat na vzdělávací seminář, prohloubit nabité znalosti, zlepšit týmovou spolupráci a zvýšit efektivitu celého týmu. Důležitým prvkem je poskytnutí zpětné vazby všem účastníkům teambuildingu.

[GAL1-3]

TEAMBUILDING PRO LEPŠÍ TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Prohloubení týmové spolupráce je nejčastějším benefitem, který Vám teambuilding přináší. Prohloubení týmové spolupráce vede ke zvýšení výkonnosti celého týmu, zefektivnění komunikace uvnitř skupiny, pomůže v orientaci na cíl a zvyšuje motivaci zaměstnanců.