ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

  • podpora týmové spolupráce a stanovení pravidel vzájemného fungování

  • nastavení tzv. win–win efektu a sdílení společného cíle

  • posílení týmového ducha a podpora loajality týmu

  • modelové situace

  • rozbory vedené lektorem

ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

Teambuildingový program zaměřený na rozvoj týmové spolupráce se věnuje stanovení pravidel komunikace v rámci skupiny. Za pomocí teambuildingových aktivit si členové týmu uvědomují sounáležitost s ostatními. Činnosti navozují situace, kdy je zapotřebí spolupráce všech členů týmu a jejich společné zapojení. Týmová spolupráce přináší možnost splnění úkolů, které by samotný jedinec nezvládl. Společná synergie tým stále posouvá dále, účastníci přirozeně vidí přínosy týmové spolupráce  - tzv. win-win efekt. Program je zaměřen také na posílení týmového ducha a vytvoření společných zážitků, které jsou zároveň odměnou. 

VYBRANÉ TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY PROGRAMU:

Ice Break aktivity jsou zaměřené na navození vhodné kooperující atmosféry v průběhu kurzu.

Desperáti - teambuildingová aktivita soustředící se na nastavení pravidel týmové spolupráce a komunikace jako základního předpokladu dobrého fungování týmu. Tým řeší atraktivní kriminalistickou zápletku za využití kriminalistických identit a jiných odborných pomůcek.

Obelisk ZIN - problémová komunikační aktivita, při které si účastníci uvědomí nezbytnost vzájemného naslouchání a týmové komunikace, vyjednávání a argumentace.

Týmová spolupráce
Rozvoj týmové spolupráce - komunikace
Teambuildingová aktivita - Desperáti

Aljaška – strategická teambuildingová aktivita zaměřená na stanovení a naplňování strategie, rozdělení týmových rolí pro plnění problem solvingových úkolů v blízkém okolí hotelu. Do programu jsou vhodně zakomponovány doprovodné aktivity – lukostřelba, lanové překážky, segway apod. Vždy maximálně využíváme atraktivity dané lokality, kterou pro program doporučíme z našeho širokého portfolia hotelů nejen v rámci ČR. Náročnost vždy závisí na Vašich konkrétních požadavcích.

Most do civilizace – teambuildingová aktivita pro nastavení a prožití tzv. win-win efektu. Každý z týmů má jiné komodity a na základě zadání se musí domluvit na jejich směně tak, aby byli schopni postavit most přes řeku. Společná konstrukční práce jednotlivé týmy stmeluje a posiluje vidění společného cíle.

Rozvoj týmové spolupráce - lezení
I takto může vypadat Rozvoj týmové spolupráce
Teambuildingová aktivita - Jenga věž

VÝSTUPY PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Společné rozbory pro každou teambuildingovou aktivitu jsou vždy vedeny lektorem, jsou zde pojmenovány důležité aspekty přenositelné do týmové spolupráce v každodenním pracovním životě týmu. Celý program je dokumentován a tyto fotografie obdrží každý účastník.

Skupinová zpětná vazba – lektor sleduje zejména porovnání očekávání a plnění úkolů v rámci teambuildingového programu, specifikuje průběh kurzu, atmosféru a přístup k plnění problémových úkolů, dispozice pro týmovou spolupráci a doporučení pro další rozvoj a fungování týmu.

Individuální zpětná vazba – vždy definovaná a komunikovaná na základě zadání, hloubka je velmi různorodá od základního shrnutí, přes hodnocení dispozic v jednotlivých manažerských kompetencích až po diagnostické zprávy.

Akční plány -  implementace nových dovedností a pravidel zmiňovaných v rámci výstupů z jednotlivých teambuildingových aktivit.

Teambuildingová hra - domino efekt
Teambuildingová aktivita - houpačka
Teambuildingová aktivita - síť

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE:

* - takto označené položky je nutné vyplnit